Saturday, February 21, 2009

pause

"jangan hairan atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau di dunia ini; sebab ia tidak melahirkan kecuali seorang yang tulen jatidirinya." -ibn athoillah

"maka kami kabulkan doanya (zun nun/yunus), dan kami selamatkan dia dari kedukaan. dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman.

dan ingatlah kisah Zakaria,ketika dia berdoa kepada Tuhannya; "ya tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah ahli waris yang terbaik.

maka kami kabulkan doanya........."

al anbiya' 88-90

No comments: