Saturday, August 22, 2009

fair

Allah is fair
he creates heart and he creates happiness and sorrow to fill it
Allah is fair
the small eyes could afford to see the whole world;
it means the small heart would afford to keep all the happiness and sadness it feels.

* * *

kematian akan sentiasa mengintai. kala izrail menjengul wajah dan bersua, barulah kita tahu bahawa masa kita sebenarnya telah terlalu banyak dibazirkan. terlalu banyak perkara yang belum dibuat, sedang waktu telah terlalu banyak terabai.

No comments: